FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ७६/७७ 06/27/2020 - 15:28 PDF icon Khajura Gau palika _Policy & Program2077-2078.pdf
कोरोना COVID-19 राहत सम्बन्धि कार्यविधि ७६/७७ 04/02/2020 - 17:19 PDF icon karyabidi rahat.pdf
विपन्न नागरिकऔषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 11/21/2019 - 12:56 PDF icon asd.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 10:41 PDF icon आर्थिक ऐनको 2076.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको कार्यविधि,नियमावली,ऐन,निर्देशिका (आ.व २०७४/७५, २०७५/७६) !!! ७५/७६ 08/24/2018 - 12:23
खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 14:21 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम (2).pdf
खजुरा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 14:19 PDF icon कृषि प्रवर्द्धन ऐन २०७४.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 14:17 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 14:15 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
खजुरा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 14:12 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf

Pages