FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का स्वीकृत गर्नेको आश्यको सूचना !!!

७९-८० 06/19/2023 - 14:32

ठेक्का स्वीकृत गर्नेको आश्यको सूचना !!!

७९-८० 06/19/2023 - 14:31

सडक मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र सम्बन्धि सूचना !!!

७९-८० 05/17/2023 - 11:14

स्यानिटरी प्याड खरिद लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०८०।१।२०)

७९-८० 05/04/2023 - 20:57

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०८०।१।२०)

७९-८० 05/03/2023 - 13:50

ई-हाजरी सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान ।। प्रथम पटक प्रकाशित मिति(२०८०-०१-१७)

७९-८० 04/30/2023 - 14:52

हाई मास्ट सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना | (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०।०१।१३)

७९-८० 04/26/2023 - 13:12

दोस्रो पटक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना |||

७९-८० 04/18/2023 - 15:42

ठेक्का स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९/११/१८)

७९-८० 03/02/2023 - 10:30 PDF icon Trilaxmi Ad 4x13 Khajura Gapa.pdf

ठेक्का स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९/१०/२३)

७९-८० 02/06/2023 - 11:14

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९|१०|२०)

७९-८० 02/05/2023 - 15:29

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९|१०|१९)

७९-८० 02/05/2023 - 15:27

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९|९|१३)

७९-८० 12/28/2022 - 13:23

सिलबन्दी कोटेशन आहवान सम्बन्धी सूचना |||

७९-८० 10/18/2022 - 09:35

साइकल खरिद कार्यका लागि सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९|५|२९)

७९-८० 09/14/2022 - 12:06

Pages