FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशय पत्र सम्बन्धी सुचना!!

७८/७९ 01/21/2022 - 15:17

आसय पत्र सम्बन्धमा |

७८/७९ 01/18/2022 - 11:50

विद्युतीय च्याफकटर खरिद कार्यका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना !!! (प्रकासित मितिः२०७८|९|२९)

७८/७९ 01/17/2022 - 13:28

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७८|९|७)

७८/७९ 12/23/2021 - 13:43

आसय पत्र सम्बन्धमा |

७८/७९ 12/14/2021 - 11:24

कृषि यान्त्रीकरण र सिँचाई उपकरण खरिद कार्यका लागि बोलपत्र सुचना (प्रथम पटक प्रकाशितः २०७८|८|१६)

७८/७९ 12/02/2021 - 10:58

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७८|७|१७)

७८/७९ 11/08/2021 - 14:10 PDF icon bolpatra 20211108.pdf

आसय पत्र सम्बन्धमा |

७८/७९ 10/10/2021 - 11:25

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति-२०७८/५/१३)

७८/७९ 08/29/2021 - 14:02

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/१२/१३)

७७/७८ 03/26/2021 - 13:25

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/१०/५)

७६/७७ 01/18/2021 - 14:32 PDF icon bolpatra210118.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/९/२९)

७७/७८ 01/13/2021 - 10:50 PDF icon bolpatra suchnaa210113.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/९/२४)

७७/७८ 01/08/2021 - 11:16 PDF icon notice-5-077-078.pdf

साना सिचाई उपकरण खरिद कार्यका लागि शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित-२०७७/८/१३)

७७/७८ 11/30/2020 - 13:05 PDF icon CamScanner 11-29-2020 16.24_1.pdf

दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/८/२३ ) !!!

७६/७७ 12/17/2019 - 13:01

Pages