FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/८/२३ ) !!!

७६/७७ 12/17/2019 - 13:01

खजुरा गाउँपालिकाले प्रथमपटक मिति २०७६/७/१८ गते बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना !!!

७६/७७ 11/04/2019 - 11:53

खजुरा गाउँपालिकाले प्रथमपटक मिति २०७६/७/१७ गते बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना !!!

७६/७७ 11/04/2019 - 11:50

खजुरा गाउँपालिका अन्तर्गत शीत भण्डार निर्माणको सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान !!!

७६/७७ 09/24/2019 - 13:07 PDF icon khajura notice.pdf

बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!!

७६/७७ 09/24/2019 - 13:01 PDF icon Notice 2.pdf

खजुरा गाउँपालिका अन्तर्गत क्यान्सर अस्पतालको बाटो कालोपत्रे र नाला निर्माण कार्यको आसय पत्र सम्बन्धमा

७४/७५ 04/16/2018 - 14:34 PDF icon खजुरा गाउँपालिका.pdf

खजुरा गाउँपालिकामा रहेका बाटो निर्माण तथा नाला निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान

७४/७५ 03/12/2018 - 13:25 PDF icon 1st tender 2074-075 Notice.pdf

औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ आहवान सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित

७४/७५ 11/30/2017 - 14:23 PDF icon New Doc 2017-11-30.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको वार्षिक जिन्सी मौज्दाताको विवरण

७४/७५ 11/26/2017 - 11:31 PDF icon output.pdf

औषधि आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ आहवान सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 11/14/2017 - 14:38 PDF icon दरभाउ.pdf