FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

Photo Name Designation Email Phone no Section

डम्बर बहादुर बि.क

अध्यक्ष

mayorkrm12@gmail.com ९८५८०६०११५,९८५८०२१६८२ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय

मञ्जु मल्ल

उपाध्यक्ष

deputymayorkrm@gmail.com ९८५८०६०११४,९८६६९८८६६३ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय

मनबिर क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

९८४८१२९५३८ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-१

धनराम ओली क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

९८५८०२९२११ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-२

पुर्ण बहादुर भण्डारी

वडा अध्यक्ष

९८४८०७२५६५ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-३

टेक बहादुर रोका क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

९८४८२५१०९२ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-४

गरिबे शेष

वडा अध्यक्ष

९८५८०२५४६१ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-५

फारुख शेष

वडा अध्यक्ष

९८०४५७१८०४ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-६

राम गोपाल यादव

वडा अध्यक्ष

९८६०४९७९२२ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-७

फिरोज खान

वडा अध्यक्ष

९८४८०२६४९४ खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-८