FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खजुरा गाउँपालिका आ.व २०८०|८१ को दोस्रो किस्ताको सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन विवरण | ८०/८१ Wednesday, February 14, 2024 - 13:20 PDF icon सा सु दोस्रो किस्ता आ व २०८०।०८१.pdf
आ.व २०७९/८० को पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ! ७९-८० Friday, October 21, 2022 - 00:00 PDF icon social security 2079-80 1st trimster.pdf
आ.व २०७८/७९ को चौथो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ! ७८/७९ Friday, July 15, 2022 - 00:00 PDF icon social security 2078-79 4th trimster.pdf
आ.व २०७८/७९ को तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ! ७८/७९ Thursday, April 21, 2022 - 00:00 PDF icon social security 2078-79 3rd trimster.pdf
आ.व २०७८/७९ को दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ! ७८/७९ Friday, January 21, 2022 - 00:00 PDF icon social security 2078-79 2nd trimster.pdf
आ.व २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ! ७८/७९ Sunday, October 24, 2021 - 00:00 PDF icon social security 2078-79 1st trimster.pdf
आ.व २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ! ७६/७७ Friday, July 17, 2020 - 11:33 PDF icon Banke_Khajura_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf
आ.व २०७५/७६ को तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Wednesday, June 26, 2019 - 14:11 PDF icon Banke_Khajura_SocialSecurityVarpaiDetailReport (5).pdf
आ.व २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Wednesday, June 26, 2019 - 14:09 PDF icon Banke_Khajura_SocialSecurityVarpaiDetailReport_2nd.pdf
आ.व २०७५/७६ को प्रथम चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७५/७६ Monday, October 8, 2018 - 13:24 PDF icon 075--76 1st trimster.pdf

Pages