FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७९।२०८० को लैंङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन ! ७९-८० 06/21/2023 - 14:23 PDF icon Technical Report_GESI Audit Khajura final.pdf
लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण मूलप्रवाहिकरण रणनिति योजना (आ.व २०७८/०७९ देखि २०८२/८३ सम्म) ७९-८० 01/01/2023 - 11:40 PDF icon GESI Strategy-Khajura RMP-Final Draft.pdf
टोल विकास संस्थाको विधानको नमुना | ७९-८० 09/08/2022 - 16:36 PDF icon CamScanner 09-08-2022 16.30.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण (अर्थिक वर्ष २०७७/०७८) !!! ७८/७९ 07/08/2022 - 14:58 PDF icon GESI Audit Technical Report Khajura.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको त्रिवर्षीय क्षमता विकास योजना !!! ७८/७९ 06/28/2022 - 11:09 PDF icon Khajura RM_CD Plan_Final.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना !!! ७८/७९ 06/28/2022 - 11:07 PDF icon RIAP- Khajura RM- Final Report.pdf
कार्य विवरण !!! ७८/७९ 07/19/2021 - 00:00 PDF icon karya bibaran enginer.pdf
खजुरा गाउँपालिका स्वास्थ्य प्रोफाइल ७७/७८ 09/21/2020 - 12:12
खजुरा गाउँपालिकाको RMTMP को प्रतिवेदन ७७/७८ 09/15/2020 - 11:22 PDF icon Khajura RMTMP final 30 June.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको १५ वर्षे गुरुयोजनाको प्रतिवेदन ७७/७८ 09/15/2020 - 11:19 PDF icon Khajura Final.pdf

Pages