FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 10/07/2020 - 14:32 PDF icon Khajura Gau palika _Policy & Program2077-2078.pdf

खजुरा गाउँपालिका आ.व २०७७/७८ को बजेट विवरण !

७६/७७ 07/14/2020 - 17:36 PDF icon buget 2077 khajura.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७६/७७ को वडागतको कार्यक्रम तथा बजेट विवरण

७६/७७ 08/25/2019 - 14:26 PDF icon वडा १.pdf, PDF icon वडा २.pdf, PDF icon वडा ३.pdf, PDF icon वडा ४.pdf, PDF icon वडा ५.pdf, PDF icon वडा ६.pdf, PDF icon वडा ७.pdf, PDF icon वडा ८.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७६/७७ को चालु तथा पुँजीगत खर्च विवरण

७६/७७ 08/25/2019 - 14:11 PDF icon FY 2076-77.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७६/७७ को बजेट विवरण

७६/७७ 08/25/2019 - 14:04 PDF icon buget 2076 khajura.pdf

खजुरा गाउँपालिका साक्षर गाउँपालिका घोषणा!!!

७५/७६ 06/30/2019 - 12:29

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

७५/७६ 06/26/2019 - 15:38 PDF icon Khajura Gau palika _Policy & Program 1 12076.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको पाचौं गाउँ सभा सम्पन्न!!

७५/७६ 06/26/2019 - 12:54

महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरुलाई प्रोत्साहन रकम वितरण!!!

७५/७६ 05/29/2019 - 13:18

खजुरा गाउँपालिकामा आ.व २०७५/७६को प्रथम सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न !!!

७५/७६ 04/01/2019 - 11:22 PDF icon सार्वजनिक सुनवाई ७५-७६ final.pdf

नेतृत्व तथा संस्था विकास तालिम सम्पन्न |

७५/७६ 03/07/2019 - 11:55

खजुरा गाउँपालिकाको चौथों गाउँसभा सम्पन्न!!!

७५/७६ 02/21/2019 - 11:30

खजुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ८ ले जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम गरेको छ |

७५/७६ 01/03/2019 - 12:19

खजुरा गाउँ पालिकाले भवन अाचार सहिंता कार्यविधि निर्माणका लागि बाँके जिल्ला अन्तर्गत स्थानिय निकायका प्राविधिक शाखाका प्रमुखहरु संग छलफल

७५/७६ 01/03/2019 - 12:04

खजुरा गाउँपालिकाको वडा नं. ३ ले जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम गरेको छ |

७५/७६ 12/25/2018 - 12:09

Pages