FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व. ०७९।०८० को बजेटको लागत विवरण |

७९-८० 07/15/2022 - 11:19 PDF icon break down budget of 2079-80.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 07/12/2022 - 10:49 PDF icon निति तथा कार्यक्र नयाँ.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व. ०७९।०८० को बजेट !!!

७८/७९ 07/08/2022 - 14:34 PDF icon buget 2079 khajura.pdf

खजुरा गाउँपालिका आ.व २०७८/७९ को बजेट विवरण !

७७/७८ 06/27/2021 - 12:43 PDF icon buget 2078 khajura.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/27/2021 - 12:41 PDF icon Khajura Gau palika _Policy & Program2078 latest.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 10/07/2020 - 14:32 PDF icon Khajura Gau palika _Policy & Program2077-2078.pdf

खजुरा गाउँपालिका आ.व २०७७/७८ को बजेट विवरण !

७६/७७ 07/14/2020 - 17:36 PDF icon buget 2077 khajura.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७६/७७ को वडागतको कार्यक्रम तथा बजेट विवरण

७६/७७ 08/25/2019 - 14:26 PDF icon वडा १.pdf, PDF icon वडा २.pdf, PDF icon वडा ३.pdf, PDF icon वडा ४.pdf, PDF icon वडा ५.pdf, PDF icon वडा ६.pdf, PDF icon वडा ७.pdf, PDF icon वडा ८.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७६/७७ को चालु तथा पुँजीगत खर्च विवरण

७६/७७ 08/25/2019 - 14:11 PDF icon FY 2076-77.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७६/७७ को बजेट विवरण

७६/७७ 08/25/2019 - 14:04 PDF icon buget 2076 khajura.pdf

खजुरा गाउँपालिका साक्षर गाउँपालिका घोषणा!!!

७५/७६ 06/30/2019 - 12:29

खजुरा गाउँपालिकाको आ.व २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

७५/७६ 06/26/2019 - 15:38 PDF icon Khajura Gau palika _Policy & Program 1 12076.pdf

खजुरा गाउँपालिकाको पाचौं गाउँ सभा सम्पन्न!!

७५/७६ 06/26/2019 - 12:54

महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरुलाई प्रोत्साहन रकम वितरण!!!

७५/७६ 05/29/2019 - 13:18

खजुरा गाउँपालिकामा आ.व २०७५/७६को प्रथम सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न !!!

७५/७६ 04/01/2019 - 11:22 PDF icon सार्वजनिक सुनवाई ७५-७६ final.pdf

Pages