FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खजुरा गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 08/13/2023 - 13:07 PDF icon विनियोजन ऐन २०८० राजपत्र.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 08/13/2023 - 13:05 PDF icon आर्थिक ऐन २०८० राजपत्र.pdf
खजुरा गाँउपालिकाको बालक्लब र बालक्लब सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यबिधि,२०७६ !! ७९-८० 06/21/2023 - 16:07 PDF icon Child club guidelines final(1).pdf
खजुरा गाउपालिकाको बाल संरक्षण नीति २०७६ ! ७९-८० 06/21/2023 - 16:07 PDF icon Child Protection Policy of Khajura namuna.pdf
मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना !! ७९-८० 06/21/2023 - 16:05 PDF icon खजुरा गाउपालिका मानब बेचविखन विरुद्धकाे रणनिति.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको मानव बेचबिखन विरूद्धको नीति ७९-८० 06/21/2023 - 16:04 PDF icon Khajura TIP Policy (1).pdf
आधारभुत तह (कक्षा १-८) को स्थानीय पाठ्यक्रम २०८० ७९-८० 05/18/2023 - 15:24 PDF icon स्थानिय पाठयक्रम.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको कार्य सन्चालन निर्देशिका २०७९ ७९-८० 12/29/2022 - 11:47 PDF icon कार्य सनचालन निर्देशिका २०७९.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 08/31/2022 - 00:00 PDF icon मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७८/७९ 07/15/2022 - 14:27 PDF icon rajaswo 079-80.pdf

Pages