FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खजुरा गाउँपालिका सहकारी नियामवली २०७७ ७७/७८ 03/06/2022 - 11:21 PDF icon khajura sahakari niyamawali (4).pdf
खजुरा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ ७७/७८ 12/16/2020 - 13:21 PDF icon Education Act_2076.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७७ ७७/७८ 12/16/2020 - 13:20 PDF icon Education Niyamawali_2077.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ७६/७७ 06/27/2020 - 15:28 PDF icon Khajura Gau palika _Policy & Program2077-2078.pdf
कोरोना COVID-19 राहत सम्बन्धि कार्यविधि ७६/७७ 04/02/2020 - 17:19 PDF icon karyabidi rahat.pdf
विपन्न नागरिकऔषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 11/21/2019 - 12:56 PDF icon asd.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/17/2019 - 10:41 PDF icon आर्थिक ऐनको 2076.pdf
खजुरा गाउँपालिकाको भाग २को कार्यविधि,नियमावली,ऐन,निर्देशिका ७५/७६ 08/24/2018 - 12:23
खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 14:21 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-अन्तिम (2).pdf
खजुरा गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७४ ७४/७५ 06/13/2018 - 14:19 PDF icon कृषि प्रवर्द्धन ऐन २०७४.pdf

Pages