FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९|९|१३)

७९-८० 12/28/2022 - 13:23

सिलबन्दी कोटेशन आहवान सम्बन्धी सूचना |||

७९-८० 10/18/2022 - 09:35

साइकल खरिद कार्यका लागि सिलबन्दी दरभाउ पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९|५|२९)

७९-८० 09/14/2022 - 12:06

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९|५|२८)

७९-८० 09/13/2022 - 12:11

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९|५|२६)

७९-८० 09/11/2022 - 12:16

आशय पत्र सम्बन्धी सुचना!!

७८/७९ 01/21/2022 - 15:17

आसय पत्र सम्बन्धमा |

७८/७९ 01/18/2022 - 11:50

विद्युतीय च्याफकटर खरिद कार्यका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना !!! (प्रकासित मितिः२०७८|९|२९)

७८/७९ 01/17/2022 - 13:28

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७८|९|७)

७८/७९ 12/23/2021 - 13:43

आसय पत्र सम्बन्धमा |

७८/७९ 12/14/2021 - 11:24

कृषि यान्त्रीकरण र सिँचाई उपकरण खरिद कार्यका लागि बोलपत्र सुचना (प्रथम पटक प्रकाशितः २०७८|८|१६)

७८/७९ 12/02/2021 - 10:58

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७८|७|१७)

७८/७९ 11/08/2021 - 14:10 PDF icon bolpatra 20211108.pdf

आसय पत्र सम्बन्धमा |

७८/७९ 10/10/2021 - 11:25

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति-२०७८/५/१३)

७८/७९ 08/29/2021 - 14:02

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/१२/१३)

७७/७८ 03/26/2021 - 13:25

Pages