FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/१०/१२

८०/८१ 01/26/2024 - 14:33 PDF icon Khajura Rural Municipality (Creative Media Print) 11 Magh 2080-Eng.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०/१०/०८

८०/८१ 01/22/2024 - 14:17 PDF icon Khajura Rural Municipality Notice 2080.10.08.pdf

पुुनः पत्रपत्रिका विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनका लागि दरभाउ पेश सम्वन्धि बाेलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!

८०/८१ 11/02/2023 - 13:56 PDF icon notice newspaper11022023.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्नेको आश्यको सूचना !!! (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०।०७।१३)

८०/८१ 10/30/2023 - 11:07

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

८०/८१ 10/29/2023 - 10:51

ठेक्का स्वीकृत गर्नेको आश्यको सूचना !!!

७९-८० 06/19/2023 - 14:32

ठेक्का स्वीकृत गर्नेको आश्यको सूचना !!!

७९-८० 06/19/2023 - 14:31

सडक मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र सम्बन्धि सूचना !!!

७९-८० 05/17/2023 - 11:14

स्यानिटरी प्याड खरिद लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०८०।१।२०)

७९-८० 05/04/2023 - 20:57

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०८०।१।२०)

७९-८० 05/03/2023 - 13:50

ई-हाजरी सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान ।। प्रथम पटक प्रकाशित मिति(२०८०-०१-१७)

७९-८० 04/30/2023 - 14:52

हाई मास्ट सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना | (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८०।०१।१३)

७९-८० 04/26/2023 - 13:12

दोस्रो पटक बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना |||

७९-८० 04/18/2023 - 15:42

ठेक्का स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९/११/१८)

७९-८० 03/02/2023 - 10:30 PDF icon Trilaxmi Ad 4x13 Khajura Gapa.pdf

ठेक्का स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७९/१०/२३)

७९-८० 02/06/2023 - 11:14

Pages