FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विषयगत शाखा

ह्युम पाईप खरिदका लागि शिलबन्दी दररेट पेश गर्ने।

ह्युम पाईप खरिदका तपसिल कागजात सहित शिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना।।
तपसिल
१. व्यवसाय दर्ता  प्रमाणपत्र प्रतिलिपि
२.व्यवसाय दर्ता नविकरण प्रतिलिपि
३. आ.व. २०७९/८० को कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि

तारा प्रसाद अधिकारी

फोन: 
9848031095
Section: 
खजुरा गाउँपालिका कार्यालय (वडा नं. २)

Pages