FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बसाई सराई दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जीकाधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१. ३५ दिन भित्र नि:शुल्क २. म्याद नाघी आएमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सूचना फारम
२. बसाई सरी जाने वा आउने व्यक्तिको जन्मदर्ता/नागरिकताको प्रतिलिपि
३. बसाई सराईको लागत हस्तान्तरण फारमको सक्कल पत्र
४. बसाई सरी जाने वा आउने सुचकको नागरिकताको प्रतिलिपि

वडा जन प्रतिनिधि