FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सर्जमिन सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१. प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन २. १ हफ्ता भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अधयक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन/ १ हफ्ता भित्र २. निवेदन पत्र ३. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिप

वडा जन प्रतिनिधि