FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामान्य सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अधयक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र
२. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

वडा जन प्रतिनिधि