FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा अध्यक्ष

फारुख शेष

Image: 
फोन: 
९८०४५७१८०४
Section: 
खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-६(कार्यपालिका सदस्य)

गरिबे शेष

Image: 
फोन: 
९८५८०२५४६१
Section: 
खजुरा गाउँपालिका कार्यालय -वडा कार्यालय-५(कार्यपालिका सदस्य)

Pages