FAQs Complain Problems

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा फोन नं
किस्मत कुमार कक्षपति अध्यक्ष खजुरा गाउँपालिका ९८५८०६०११५,०८१-५६०१८८
एकमाया बिक उपाध्यक्ष खजुरा गाउँपालिका ९८५८०६०११४,०८१-५६०१८९
सुमन मल्ल वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय -१ ९८५८०२४६२०
देवीलाल शर्मा वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय -२ ९८४८१४३५३७
कान्तुराम गौतम वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय -३ ९८४८०३०५१७
तिलकवीर सुनार वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय -४ ९८४८०२२००३
देवेन्द्रमान श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय -५ ९८४८०२३८३०
साविर जोलाह वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय -६ ९८१५५३४६६३
अतिउल्ला खान वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय -७ ९८४८१२९१२०
फिरोज खान वडा अध्यक्ष वडा कार्यालय -८ ९८४८०२६४९४
निसार अलि दर्जी कार्यपालिका सदस्य खजुरा गाउँपालिका ९८४८०३५२७७
भगिरथ सुनार कार्यपालिका सदस्य खजुरा गाउँपालिका ९८४८०९१४४७
योगमाया शर्मा कार्यपालिका सदस्य खजुरा गाउँपालिका ९८१६५८०००५
झुमा कु. गिरी (योगी) कार्यपालिका सदस्य खजुरा गाउँपालिका ९८६८११२२५४
फत्ते कुमारी जैसी कार्यपालिका सदस्य खजुरा गाउँपालिका ९८१९५९६७९६
सीतादेवी गुरुङ कार्यपालिका सदस्य खजुरा गाउँपालिका ९८२२५४००५२