FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

सुचिकृत गर्न सम्बन्धमा!

खजुरा गाउँपालिका अन्तर्गत नक्सा पास सम्बन्धि नक्सा तयार गरि प्रमाणित गर्न विभन्न कन्सल्टेन्सीहरुलाई पालिकामा सुचिकृत गर्न जानकारी गरिन्छ |

Pages