FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिक्षा शाखा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आधारभुत तह (कक्षा १-८) को स्थानीय पाठ्यक्रम २०८० ७९-८० 05/18/2023 - 16:37 PDF icon स्थानिय पाठयक्रम-२०८०.pdf
आ.व २०७७|७८ को प्रगति प्रतिवेदन !! ७८/७९ 08/26/2021 - 13:56 PDF icon progress report -education.pdf
आ.व २०७६/७७ को सम्पन्न कार्यक्रमहरुको विवरण ७६/७७ 07/14/2020 - 12:17 PDF icon आ व २०७६।०७७ को शिक्षा बजेट तथा कार्यक्रम पालिका तर्फ.pdf
खजुरा गाउँपालिका आ.व २०७६/७७ अन्तर्गत विद्यालयहरुको कक्षा ८ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बनधमा | ७६/७७ 04/27/2020 - 08:19 PDF icon merged.pdf
खजुरा गाउँपालिका शिक्षा शाखा २०७६/७७ को विनियोजित वार्षिक बजेट विवरण ७६/७७ 08/25/2019 - 14:22 PDF icon वजेट शिर्षक र रकम शिक्षा.pdf
खजुरा गाउँपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निशुल्क आधारभूत शिक्षा कार्यक्रमकार्यन्वयन सम्बन्धमा !! ७५/७६ 04/04/2019 - 15:33
विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन सम्बन्धमा !!! ७५/७६ 04/04/2019 - 14:06 PDF icon sikcha.pdf
खजुरा गाउँपालिका अन्तर्गत विभन्न विद्यालयका २०७५ सालको शिक्षकहरुको विवरण ७५/७६ 01/25/2019 - 10:51 PDF icon School Teacher Report.pdf
खजुरा गाउँपालिका अन्तर्गत विभन्न विद्यालयका २०७५ सालको विद्यार्थीहरुको विवरण ७५/७६ 01/25/2019 - 10:49 PDF icon School Report.pdf