FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विषयगत शाखा

वडा कार्यालय-५

२०७३ साल फाल्गुन २७ गतेको निर्णय अनुसार खजुरा गाउँपालिका वडा नं ५ साबिक उढरापुर गाउँ विकास समितिको वडा नं. १,३,४,५,८ र ९ वटा  वडा बाट बनेको हो | यस वडाको कुल जनसंख्या ७२९८ (राष्ट्रिय जनगणना २०७८) र क्षेत्रफल ८.५७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ |

 

वडा कार्यालय-४

२०७३ साल फाल्गुन २७ गतेको निर्णय अनुसार खजुरा गाउँपालिका वडा नं ४ साबिक बागेश्वरी गाउँ विकास समितिको वडा नं. ४,६,७,८ र ९ वटा  वडा बाट बनेको हो | यस वडाको कुल जनसंख्या ७०६४ (राष्ट्रिय जनगणना २०७८) र क्षेत्रफल १२.७४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ |

 

वडा कार्यालय-३

२०७३ साल फाल्गुन २७ गतेको निर्णय अनुसार खजुरा गाउँपालिका वडा नं ३ साबिक बागेश्वरी गाउँ विकास समितिको वडा नं. १,२,३ र ५ वटा वडा बाट बनेको हो | यस वडाको कुल जनसंख्या ८१३३(राष्ट्रिय जनगणना २०७८) र क्षेत्रफल १२.६५  वर्ग किलोमिटर रहेको छ |

 

वडा कार्यालय-२

२०७३ साल फाल्गुन २७ गतेको निर्णय अनुसार खजुरा गाउँपालिका वडा नं १ साबिक सीतापुर गाउँ विकास समितिको वडा नं. १ देखि ९ वटा  वडा बाट बनेको हो | यस वडाको कुल जनसंख्या १०१२४ (राष्ट्रिय जनगणना २०७८) र क्षेत्रफल १८.३७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ |

 

गुनासो

सीतादेवी गुरुङ

Image: 
फोन: 
९८२२५४००५२
Section: 
खजुरा गाउँपालिका

फत्ते कुमारी जैसी

Image: 
फोन: 
९८१९५९६७९६
Section: 
खजुरा गाउँपालिका

झुमा कु. गिरी (योगी)

Image: 
फोन: 
९८६८११२२५४
Section: 
खजुरा गाउँपालिका

योगमाया शर्मा

Image: 
फोन: 
९८१६५८०००५
Section: 
खजुरा गाउँपालिका

Pages