FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खजुरा गाउँपालिका सहिद सेतु बि.क को नाम प्रवेश द्वार

Read More

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ लघु उद्यमीहरुलाई प्रविधि वितरण कार्यक्रम

Read More

सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल

Read More

खजुरा गाउँपालिकाका पुर्व प्र.प्र.अ को विदाई तथा वर्तमान प्र.प्र.अ को स्वागत

Read More

राष्ट्र्रिय भुमि अयोग सेवा केन्द्रको उद्घाटन

Read More

खजुरा गाउँपालिका गाउँ सभाको एघारो अधिवेशन

Read More

दादुराको सक्रिय खोजपड्ताल कार्यक्रम अन्तर्गत फालिकाको स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य कार्यलय तथा बिश्व स्वास्थ्य संगठनको टोली संक्रमितको बच्चाको अवस्था हेर्ने र समुदाय तथा समन्धित स्कुलमा अनुगमन

Read More

खजुरा गाउँपालिकाको वृत्तचित्र

खजुरा गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण

खजुरा गाउँपालिकाको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस |

खजुरा गाउँपालिकाको मोबाइल एप डाउनलोड गर्ने तरिका:

१. आफ्नो Android Mobile मा गएर playstore Application खोल्नुहोस् |

२. playstore application खोलेपछि search google play मा गएर स्थानीय तहको एप(Local level) लेख्नुहोस् |

३. स्थानीय तहको एप(Local level)नाम भएको application देखिन्छ |

४. स्थानीय तहको एप(Local level) application मा क्लिक गरि install option मा क्लिक गरि डाउनलोड गर्न सकिन्छ |

खजुरा गाउँपालिकाको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस |

 

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५८०६०११५,९८५८०२१६८२
Email:
mayorkrm12@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८५८०६०११४,९८६६९८८६६३
Email:
deputymayorkrm@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५८०२०४४३,९८५८०७७७४४
Email:
caokhajuramun@gmail.com
लेखा अधिकृत
९८५८०३४०२२
Email:
account@khajuramun.gov.np

सुचना अधिकारी

दिल बहादुर पौडेल

सुचना अधिकारी

९८४८०२३१२८

suchanaadhikari@khajuramun.gov.np, dbpaudel128@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अधयक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अनुसुची फारम
२. आमा/बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. नागरिकता लिने व्यक्तिको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अधयक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐनले तोके अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र
२. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटनादर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जीकाधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. ३५ दिन भित्र नि:शुल्क २. म्याद नाघी आएमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सूचना फारम
२. मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. सुचकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४. मृतकको नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
५. सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
६. विदेशी भएमा सूचक र मृतकको राहदानी¸प्रवेशाज्ञा तथा निज त्यस वडामा बसोबास गरिरहेको प्रमाण

सेवा प्रकारः- घटनादर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जीकाधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. ३५ दिन भित्र नि:शुल्क २. म्याद नाघी आएमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सूचना फारम
२. बसाई सरी जाने वा आउने व्यक्तिको जन्मदर्ता/नागरिकताको प्रतिलिपि
३. बसाई सराईको लागत हस्तान्तरण फारमको सक्कल पत्र
४. बसाई सरी जाने वा आउने सुचकको नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटनादर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जीकाधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. ३५ दिन भित्र नि:शुल्क २. म्याद नाघी आएमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सूचना फारम
२. पतिपत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि
३. अदालतको फैसलाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घटनादर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जीकाधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. ३५ दिन भित्र नि:शुल्क २. म्याद नाघी आएमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सूचना फारम
२. दुलाहा/दुलहीको नागरिकताको प्रमाणप्रतको प्रतिलिपि
३. दुलहीको नागरिकता नभएमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४. दुवै जनाको हालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो
५. कुनै एक जना विदेशमा रहेमा विदेश स्थित नेपाली राजदुतावासबाट प्रमाणित अधिकृत बारेसनामा

सेवा प्रकारः- घटनादर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलेको सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पञ्जीकाधिकारी/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १. ३५ दिन भित्र नि:शुल्क २. म्याद नाघी आएमा रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सूचना फारम
२. बालकको बाबु/आमाको नागरिकताको प्रमाणप्रतको प्रतिलिपि
३. अस्पतालमा जन्मेको भएमा उक्त संस्थाबाट जारी जन्म प्रतिवेदन
४. विदेशी भएमा बाबु/आमाको राहदानीको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाबाट बसोबास गरेको प्रमाण
५. भारतीय भएमा भारतीय नागरिक पहिचान खुल्ने प्रमाण
६. बाबु बेपत्ता वा ठेगाना थाहा नभएको भए सो सम्बधिमा प्रहरीको पत्र

Pages

जानकारी